Van harte welkom!

Mijn uitgangspunt is dat uw schoonheid door mijn behandelingen wordt geaccentueerd. Vanzelfsprekend houd ik rekening met uw persoonlijke wensen en adviseer ik u graag. U kunt erop vertrouwen dat uw schoonheid bij mij in goede handen is, daarom heet ik u welkom in mijn behandelstoel.

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING VAN BEAUTY BY SYLVIA

Privacy beleid www.beautybysylvia.com

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten u op mijn website gebruikt, kan ik de volgende persoonsgevens van u verwerken:

  • naam
  • e-mail
  • waarover en hoe u contact wilt ontvangen
  • overige door u aan mij toevertrouwde informatie via het bericht dat u aan mij verzend.

Doeleinden

Ik verwerk bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke dienst of functionaliteiten u gebruikt) om u de mogelijkheid te bieden om artikelen/producten te kopen via de salon of website om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan om met u te communiceren door middel van e-mail, telefoon, WhatsApp en andere persoonlijke communicatiemiddelen.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij ik daar wettelijk toe verplicht ben.

Profilering en cookies

Ik koppel geen cookies aan uw persoonsgegevens.

Beveiliging en bewaren

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat mijn veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet mij dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers persoonsgegevens doorgeven via mijn salon en website.

Wijziging in deze privacyverklaring

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 11 maart 2018.